(10.10.14) Dette er Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe sine formål.

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), samt behandling av sykdommen. Stiftelsen har også som formål å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende. Stiftelsen vil drive innsamling av midler for å kunne gi støtte til forskningen på ALS, og for å fremme forskningen på ALS. Stiftelsens formål vil også støtte ALS-prosjekter som foregår i Norge.
Stiftelsens grunnkapital består av NOK 100.000,-. Disse midlene vil gjennom dette stiftelsesdokumentet overdras med endelig virkning til stiftelsen.

Share This