unnamedDa er den første artikkelen til Ola Nakken publisert, og vil bli trykket i «Journal of Neurology». Artikkelen heter «Mortality trends of amyotrophic lateral sclerosis in Norway 1951–2014: an age–period–cohort study», og dere kan lese artikkelen her.

Hovedbudskapet er at man ser en jevn økning i dødeligheten av ALS i Norge de siste 60 årene, særlig blant den eldre delen av befolkningen. En mulig årsak kan være endrede miljøfaktorer som særlig rammet de som var født tidlig i forrige århundre.

Share This