(05.09.2018) Vi legger ved en link til en ny ALS-artikkel Ola Nakken Trygve Holmøy har skrevet sammen.
Artikkelen omhandler forholdet mellom ALS og genetikk, tilbudet av genetisk testing, hvordan dette praktiseres og hvilke utfordringer eventuell genetisk testing medfører. Les artikkelen HER

Share This