UIB.NO – Tiina Maarit Andersen disputerer torsdag 21.juni 2018 for Ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Strupens respons på behandling med hostemaskin ved Amyotrofisk Lateral Sklerose”

Les mer her

Share This