Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling .
Senteret er et resultat av mange års iherdig innsats fra flere miljøer for å skaffe barn og voksne med behov for ventilasjonsstøtte et godt og enhetlig lokalt behandlingstilbud.
Les mer her.

Share This