Norges største frivillige stiftelse for pasienter med ALS, pårørende og forskning.

Stiftelsen ALS Norge startet i 2008, og grunnlegger Mona Bahus har jobbet frivillig for stiftelsen siden oppstart. Ved hjelp av donasjoner og støttespillere har stiftelsen samlet inn og donert over 15 millioner kroner til forskning på ALS i Norge, og støtter samtlige av de norske forskningsprosjektene på sykdommen. 

Vi har som formål å støtte forskning på sykdommen ALS (amyotrofisk lateralsklerose) i Norge, og behandlingen av den. Vi ønsker å bedre livskvaliteten for de som har ALS og for deres pårørende.

Støtt ALS Norge

  • Kontonummer: 1207.25.02521
  • Vipps: 10282

Vi er her for deg og dine. 

Kjærlighet

Se sorg og kriseseminaret her

ALS Norge arrangerte et digitalt sorg- og kriseminar 20. januar 2024, klokken 12.00. Se seminaret i opptak her.

➔ Se seminaret her

Send en e-post til post@alsnorge.no for å motta passord til seminaret.

Podcast om ALS

Vi møter forskere som søker etter svar og personer som i helsevesenet har viktige oppgaver i møte med ALS pasienter. I hver episode møter vi også personer som er berørt av sykdommen, enten som pasient eller pårørende. Dette er sterke fortellinger om mennesker som lever i utfordrende hverdager. De er heltene i serien. Podkasten er i regi av Stiftelsen ALS Norge serien er finansiert av Stiftelsen DAM.

Søk midler til ALS-prosjekter i Norge

Vi er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Dersom du har et godt og viktig prosjekt i tilknytning til ALS, kan vi hjelpe deg med søknaden.
Ta kontakt med oss på: post@alsnorge.no

Seminar

Trykk her for å se ALS-seminaret i opptak (gratis) 

Send en mail til post@alsnorge.no for passord til videolink.

Din støtte gir forskning på ALS i Norge

ALS Norge har startet og støtter fortsatt en rekke forskningsområder knyttet til ALS: Stamcelleforskning og grunnforskning, forskning på forekomst og årsak til ALS, på ALS og genetikk og på ALS og kognitiv svikt.

Vi støtter klinisk forskning i tett samarbeid med Hjernerådet. 

Vi samarbeider med ALS forskermiljø i Norge, Sverige og 17 land i EU, og har nylig inngått samarbeid med Karolinska Institutet. 

ALS Norge

 Styret i stiftelsen ALS Norge søkte høsten 2021 Stortinget om bevilgning over statsbudsjettet for opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for ALS. Mona Bahus møtte for komiteen 28. oktober. Se opptaket fra sendingen. Bahus’ innlegg begynner 24 minutter og 21 sekunder inn i sendingen, skjermklokken er 12.34.43. 

Mer informasjon om dette kommer når Stortinget har gjort vedtak. Send en mail til post@alsnorge.no hvis du vil vite mer allerede i dag.

Litt om oss i ALS Norge

Om oss

ALS Norge startet i 2008 ved at Mona H. Bahus tok initiativ til å opprette gruppen med samme navn på Facebook, etter selv å ha mistet sin far ved sykdommen ALS i 2007.

Informasjon

Starten på sykdommen varierer med hvilke nerver som blir rammet. Noen opplever at svelging og snakking kan bli vanskelig. Det vanligste er imidlertid at man begynner å føle seg klossete med hendene

Se "Morfar" - en viktig film om ALS

Nå ligger vår film ute i bibliotek arkivet og du kan nå se denne filmen med ditt lånekort i ditt bibliotek.
 Vi sender også en stor takk av hele vårt hjerte til hele familien som har stilt opp i denne filmen og vist oss hva ALS gjør med en familie og barn og unge som pårørende, Dessverre sovet Morfar inn noen dager før vår premiere og vi takker familien for at de til stross for sin sorg, savn og tap ønsker at filmen skal leve videre, Dette for å hjelpe deg og dine. Filmen vil også blir et nyttig verktøy for kommuner, helsepersonell og for alle som vil bli bedre på å forstå hva ALS gjør med ens følelser, med livet, med nettverket. Vi sender pårørende etter morfar vår dypeste medfølelse og takk fra våre hjerter for deres hjelp. Takk til Felix og Noa

Sorg og kriseseminar i oktober 2023

Vi har den glede med å informere dere om at vi har fått innvilget midler fra DAM stiftelsen til å lage det beste og viktigste «sorg og krise seminaret» digitalt for deg og dine. Dette har vi arbeidet lenge med og vi skal nå sette opp et viktig program sammen med sorg teamet på Ahus , og ALS pårørende , vi skal ha temaer som ventesorgen og hvordan håndtere sorgen? og hva med tiden etterpå ? Vi planlegger seminardagen i oktober mnd.

Støtt oss i kampen mot ALS

Gave til stiftelsens formål

Vil du støtte oss med en engangsgave i form av penger? Ved å gi litt, er du med på noe stort! Ditt bidrag kan forandre mange menneskers liv.

Engangsgaver kan betales til konto 1207.25.02521.
BICDNBANOKKXXX, IBAN: NO4612072502521 

Bli støttespiller (med fordelsprogram)

Du får flere fordeler av å være støttespiller. Les mer om dem her. 

Å bli støttespiller koster 250 kr per år.

Vipps

Du kan enkelt sende en gave til stiftelsen ved å søke etter kode 10282 i appen på mobilen din. Da kommer pengene direkte til oss og du kan være med på å støtte forskning på ALS i Norge. Både store og små bidrag verdsettes veldig høyt. 

Bidra, og få noe tilbake

Vi selger fine produkter i nettbutikken vår hvor hele overskuddet går uavkortet til stiftelsens formål. Besøk nettbutikken og bestill noen av produktene du ønsker, så bidrar du samtidig til forskning på ALS i Norge. 

Bidra, og få noe tilbake

I nettbutikken vår har du mulighet til å støtte oss og samtidig få noen fine produkter sendt hjem til deg. Vi selger gensere, t-skjorter og krus hvor du selv bestemmer prisen på varen. 

Godkjent i DAM 

Vi er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Dersom du har et godt og viktig prosjekt tilknyttet ALS, kan du søke om støtte gjennom oss. Ta kontakt med oss på: post@alsnorge.no

ALS Norge - åpen gruppe (Facebook)

ALS Norge - åpen side (Facebook)

Nyheter fra inn – og utland

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This