Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag offentliggjort en ny ordning for reiser uten rekvisisjon.

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på helseportalen, helsenorge.no.

– Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.    Les mer HER

Share This