(10.09.2016) i løpet av sommermånedene har Hjernerådet fått fem nye medlemmer. Totalt har nå vår paraplyorganisasjon 43 medlemmer. Hjernerådet arbeider overfor politiske myndigheter og befolkningen med informasjon om hjernen og hjernesykdommene. De fem nye medlemmene som er kommet i juli og august, er:

  • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Spesialsykehuset for epilepsi
  • Norsk nevrokirurgisk forening
  • Stiftelsen ALS norsk støttegruppe
  • Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Hjernerådet vil ha mer hjerneforskning, bedre behandling av hjernesykdommer og bedre forebygging så det norske folk får god hjernehelse. Alt dette bør samles i en nasjonal hjerneplan, på samme måte som vi har en kreftplan. 

En unik møteplass
Hjernerådet er en unik møteplass for pasienter, brukere og ulike fagfolk. Vanligvis jobber disse mye hver for seg. Gjennom Hjernerådet har de et viktig treffpunkt. Pasient- og brukerorganisasjonene som er medlemmer i Hjernerådet, har ca. 100 000 medlemmer og representerer pasientgrupper som er mange ganger større. 5-6 000 fagfolk og spesialister er tilknyttet de fag- og forskningsmiljøene, samt behandlingsinstitusjoner som er medlemmer i Hjernerådet. Hjernerådet representerer derfor nå store miljøer.

Hva er hjernesykdom?
En av tre nordmenn vil få en hjernesykdom i løpet av livet. Til hjernesykdommene regnes sykdommer i hjernen, ryggmargen og i kroppens nervebaner. Enkelte muskelsykdommer regnes også med. Eksempler er: hjerneslag, epilepsi, Parkinson, Alzheimers og demenssykdommer, migrene og hodepinesykdommer, MS, cerebral parese, autisme, atferdsforstyrrelser, søvnsykdommer, svimmelhet, balanse- og gangforstyrrelser, infeksjoner i nervesystemet, hjernesvulst, ryggmargsbrokk, ALS, Huntingtons sykdom, Tourettes syndrom, isjias, nakke- og armsmerter, urolige bein, vannhodesykdommer, muskelsykdommen Myastenia gravis, plutselige ansiktslammelser og smertetilstander i nervesystemet. Mange psykiatriske lidelser, mentale endringer og kognitive vansker skyldes også endringer i hjernens funksjon. Denne listen over hjernesykdommer er ikke uttømmende. Mange med hjernesykdommer har kronisk sykdom som de lever med i årevis. Oppfølging av mennesker med hjernesykdommer tar 25-30 prosent av helsebudsjettene.

Velkommen til de fem nye medlemmene! Velkommen til å være med å arbeide for at det blir mer fokus på hjernesykdommene, og på hvordan vi i Norge behandler de menneskene som er berørt.

Les mer om hjernerådet HER

Share This