rehabkonf_toronto_logo-med-dato-og-sted(16.09.2016) NYE MULIGHETER ÅPNER SEG FOR SYKE OG SKADDE i et godt samspill mellom mennesker og teknologi. På den store Rehabiliteringskonferansen på Lillestrøm 18.-19.oktober hører man om skoleroboten som er øyne og ører i klasserommet for elever på sykehus, om morsom og nyttig trening i simulatorer, om gårobot, om ryggmargsskadde som får vite via sensorer at urinblæren er full, om hvordan stamcelleforskning i fremtiden kanskje kan gi ryggmargsskadde tilbake tapte funksjoner osv. Her er det masse spennende og mye relevant for dere. Sunnaas driver også med forskning Les mer HER

Share This