(30.03.2017) Vi er i samarbeide med FFB (Foreningen for barnepalliasjon) «Ventesorg» er et nytt begrep og for de som blir rammet av ALS og de berørte vil oppleve dette. Boken gir verdifull innsikt i fra pårørende som har og har hatt barn med alvorlig diagnoser og levd i dette gjennom år og kan også være til hjelp for andre uavhengig diagnose. For hver bok som kjøpes i april. Vil FFB gi 50 kr til ALS stiftelsen. Kjøp boken via denne linken HER

Boken Berørt,historier om ventesorg.

Boken Berørt,historier om ventesorg.

Share This