Innkalling og saksliste til Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe årsmøte 2017.

Årsmøte holdes på Park Inn hotell Gardermoen søndag 21 mai 2017 kl. 12.00

Saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder og Referent.
  3. Stiftelsen årsberetning.
  4. Regnskap.
  5. Innkommende forslag.
  6. Styrets innstilling til nytt styre.
  7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandles på årsmøte må være i styrets hende innen 9. mai 2017 Disse forslagene kan sendes på epost til: arn-bahu@online.no

Påmelding til årsmøte sendes på epost arn-bahu@online.no innen 9. mai 2017.

For å bli med oss på lunsj etter årsmøte håper vi dere forstår at vi må ha en egenandel på 200 kr, som dere kan sette inn på vår konto nr: 1207.25.02521 og Merkes: ÅRSMØTE.

Vi avsluttet årsmøte med felles lunsj kl. 13.30.

Velkommen.

Hilsen alle oss i stiftelsen ALS Norsk støttegruppe.

Mona H Bahus. Leder i stiftelsen ALS Norsk støttegruppe.

Share This