(11.05.2017) 15 millioner kroner til forskning på ALS, MS og demens!

 Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

 – Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. Høyre og regjeringen er svært opptatt av mer forskning slik at vi tidlig kan behandle pasientene.

 Mer kunnskap
For noen sykdomsgrupper – som ALS (amyotrofisk lateral sklerose), MS (multippel sklerose), Alzheimer (demens) – mangler vi kunnskap både om årsaker og hvordan vi best skal behandle pasientene.

 Mange av pasientene som rammes av hjernesykdommer, ønsker å delta i kliniske studier nasjonalt og internasjonalt. Forslaget fra regjeringen til å etablere et senter for fremragende klinisk helseforskning for sykdommer som rammer sentralnervesystemet, vil bidra til at norske fagmiljøer øker kompetansen og får mer ressurser til å delta i internasjonale studier.

 – Bevilgningen til forskning på ALS, MS og demens gir pasientene større mulighet til tidlig å ta del i utprøvingen av ny diagnostikk og nye behandlingsformer. Dermed kan vi gi dem en mer effektiv og trygg behandling. Dette er det pasientorganisasjonene ønsker mest av alt. 

 Bedre behandling
Forslaget er en del av oppfølgingen etter toppmøtet om hjernesykdommer som statsministeren og helse- og omsorgsministeren inviterte til i mars. Forslaget støtter også opp om målene i HelseOmsorg21-strategien om bedre klinisk behandling og høy vitenskapelig kvalitet og internasjonalisering.

Ordningen bygger på en utredning fra Norges forskningsråd, som vil lyse ut midlene.

Wow dette er utrolig glad nyhet . For det som er helt sikkert er at 1 av våre ALS prosjekter vil få midler

Les regjeringens pressemelding HER

Share This