(09.05.2017)Deler vår info. film på nytt og kommer med litt korrigering, vi ser og hører at noen kaller ALS for muskelsvinn sykdom. Dette er ikke riktig. Vi har dobbelt sjekket dette med våre ALS forskere og fått bekreftet at ALS er en nevromuskulær sykdom og hører til under nevrologi og IKKE under muskelsykdommer. Se vår info. film HER

Share This