(19.05.2017)Visste du at du gjennom forskningsprosjekt kan få prøve nye medisiner eller utstyr? Vet

Studiesjukepleiarane på Klinisk forskningspost for barn, og Klinisk forskningspost for på voksne på Haukeland universitetssjukehus

Studiesjukepleiarane på Klinisk forskningspost for barn, og Klinisk forskningspost for på voksne på Haukeland universitetssjukehus

du hvordan du kan be om å få delta i en slik klinisk studie, og dermed få tilgang til ny og utprøvende behandling? Oppfordringen er: spør legen din om det finnes en studie som passer for deg og din sykdom, les om erfaringer fra andre pasienter som har deltatt, og annen informasjon om den viktige forskningen i vedlagte brosjyre.

20. mai er det International Clinical Trials Day (ICTD), og i den forbindelse er brosjyren laget på dugnad av Legemiddelindustriforeningen (LMI), universitetssykehusene gjennom NorCRIN og NorPedMed, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Kreftforeningen.  Les brosjyren her: Brosjyre om kliniske studier (ferdig)

#SpørOmKliniskeStudier #ICTD2017

LMI legg ut ei twittermelding kl 10 i morgon tidleg  søk etter emne:  #SpørOmKliniskeStudier #ICTD2017

Share This