HjemmeBest

Onsdag 27. september 2017
Hold av datoen for vårt BPA-seminar!

Den 27. september inviterer HjemmeBest til fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse, og du er hjertelig velkommen!

Vi starter kl. 10 på Lykkebo, Leirvegen 6, 2050 Jessheim. Seminardeltakelsen er gratis, og vi serverer enkel pausemat og drikke.
Vi sender ut invitasjon så snart programmet er klart. Her kommer noen smakebiter av hva du kan forvente:

Tom Staahle, ordfører i Ullensaker, åpner seminaret med noen velvalgte ord om sin kommune og om viktigheten av BPA.

Stein Johnsen, direktør Virke Service, snakker om den reviderte kontraktstandarden for BPA, NS 8435:2017.

Med vennlig hilsen
HjemmeBest Personlig Assistanse

Share This