Følgende er program for ALS seminar 12.-15. oktober 2017

Torsdag 12/10-2017 Fagdag:
Kl.09.00:
Stiftelsen ønsker velkommen.
Kl.09.15: Ann-Christin Pettersen (Intensivsykepleier/koordinator LTMV ved Akershus universitetssykehus HF.) Holder foredrag om LTMV – Langtids mekanisk. Ventilasjon til pasienter med ALS – fordeler og ulemper ved livsforlengende behandling.
Kl.10.00: Pause
Kl.10.30: ALS syk forteller om det å leve med ALS.
Kl.11.30: Pause
Kl.12.00: Line Mette, (sykepleier) fra stiftelsen skal snakke om sykepleie til personer med ALS.
Kl.13.00: Lunsj.
Kl.14.00: Abilia forteller om hjelpemidler og kommunikasjon hjelpemidler.
Kl. 15.00: avslutning og vel hjem. 

Fredag 13/10-2017:
Kl.12.00 Stiftelsen ønsker velkommen.
Kl. 12.10 Knut Andersen, Seksjon for Sorgstøtte Akershus universitetssykehus HF «Hvordan ha det bra når man har det vondt?
Kl.13.00 Lunsj.
Kl.14.30 Tove Bergh, Overordnet koordinator Akershus universitetssykehus HF «Barn og unge som pårørende».
Kl.15.30 Line Mette fra stiftelsen (sykepleier) «Å være pårørende – sorger, gleder og utfordringer»
Kl.16.30 Avslutning for dagen.
Kl. 18.30 Felles middag.

Lørdag 14 /10-2017:
Kl. 09.30 Joel Glover Professor, PhD Depth of Molecular Medicine Institute of Basic Medical Sciences University of Oslo, Holder foredrag om «Fremskritt med iPS-cellene.»
Kl. 10.30 Pause.
Kl. 11.00 Ann- Christin Pettersen Intensivsykepleier/koordinator LTMV ved Akershus universitetssykehus HF: LTMV – Langtids mekanisk Ventilasjon til pasienter med ALS – fordeler og ulemper ved livsforlengende behandling.
Kl.12.30 Felles lunsj.
Kl. 13.30 Pall karlsson, assistent, phd. Internasjonal forskning: Hva vet vi om de nye medisinene og eksempler på ny og lovende forskning?
Kl. 14.30 Pause.
Kl. 15.00 Legemiddelverket snakker om prosessen for godkjenning av nye medisiner.
Kl.16.00 Pause.
Kl. 16.30 Abilia snakker om hjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler.
Kl. 17.30 Avslutning av dagen.
Kl. 19.30 Felles middag. (Donasjon. Underholdning av Linea.)

Alle foredragholdere svarer på spørsmål etter sitt innlegg.

Søndag 15/10-2017:
Kl. 09.30 BPA. V/Uloba. Rettigheter når man er alvorlig syk.
Kl.10.30 Pause.
Kl. 11.00 ALS Stiftelsen og Abilia har noen avsluttende ord.
Kl.11.30 Lise Stousland fra ALS stiftelsen: Forteller om det å være mor til datter med ALS.
Kl.12.30 Felles lunsj.

Alle vi i stiftelsen ALS norsk støttegruppe og Abilia takker for fremmøte.

Utskriftsvennlig program:
Program for fagdagen finner du HER.
Program for resten av seminarhelgen finner du HER.

 

 

 

Share This