(18.09.2017) Stiftelsen ALS norsk støttegruppe for ALS er blitt involvert i et innovasjonsprosjekt som handler om å forbedre antallet pasienter i Norge som får tilbud om kliniske studier: «Fra brukernes synspunkt: – Hvordan re-designe og forbedre pasienten, pårørende og industrien sitt møte med helsevesenet gjennom kliniske studier?». For ALS pasienter er det for tiden INGEN kliniske studier som tilbys i Norge. Prosjektet ønsker å bidra til å gjøre noe med dette.
Kliniske studier er forskningsprosjekt som gir pasienter tilgang til ny, utprøvende behandling, og skal dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder eller medisiner. I prosjektet vil en finne ut: Hva er det som motiverer eller skaper hindringer for pasienter, pårørende, brukerorganisasjonene og industri som ønsker at det skal gjennomføres kliniske studier i Norge? Hvordan kan vi bidra til å utvikle innovative løsninger som snur utviklingen i helsetjenesten?
Stiftelsen arbeider som kjent med at norske pasienter skal få tilgang til medikamentet Edavarone, som er godkjent for bruk av ALS pasienter i USA. Hva om norske pasienter kan være med og prøve ut det neste medikamentet (som forhåpentligvis kommer), allerede før det er godkjent for bruk? Ved å være med på kliniske studier kan pasienter få tilgang til nye medisiner opptil 6 år før det er godkjent.
Prosjektet vil konsentrere seg om hjernehelse- og kreftpasienter. Vi håper prosjektet vil påvise en rekke funn, som dere kan bruke i deres arbeid med å påvirke politikere og helsemyndigheter;
• Behovet for å ta inn nye medisiner til Norge, også når de er under utprøving i kliniske studier
• Ønsket om utprøvende behandling fra pasientgrupper med alvorlige diagnoser og lite håp
• Konsekvenser av at hjernehelse er underprioritert hos politikere og helsemyndigheter
• Påvise konsekvensen for pasientene ved at der ikke er utviklet et ”pakkeforløp” for ALS (vi sammenligner med pasientforløp for kreftpasienter)
• Vise konsekvenser av tilleggsbelastningen for pårørende når det ikke finnes behandlingstilbud, og konsekvenser det får for deres helse (sykemeldinger/omsorgslønn etc.)
Underveis i prosjektet vil Stiftelsen Støtteforeningen for ALS bli invitert i en referansegruppe for prosjektet, og bistå med rekruttering av pasienter og pårørende til intervjuer. Dersom noen tenker at de har lyst til å melde seg etter å ha lest dette, ta kontakt med styret. Prosjektet starter i oktober, funnene vil bli presentert i juni 2018, og en rapport vil foreligge i august 2018.

Lenke til informasjonsbrosjyre om hva kliniske studier HER

Om BTO og hvorfor vi igangsetter dette?
Bergen Teknologioverføring drifter administrasjon av industri-finansierte studier ved Helse Bergen HF. Vi er også prosjektleder for Biomedical network. Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte, for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Erfaringen vi nå får ved å jobbe tett med pasient- og brukerorganisasjonene, vil vi kunne videreføre i en tre-partsmodell med fokus på involvering av pasienter/pårørende, helsetjenesten og industri. Vi har kontinuerlige dialog med FOU-avdelingen i Helse Bergen, og de stiller seg positiv til vårt initiativ og ønsker velkommen en videreføring til et hovedprosjekt høsten 2018. Vi samarbeider også tett med næringsklyngen Human Innovation (Design Region Bergen) hvor BTO er et aktivt medlem.

Hva skal vi gjøre med resultatet?
Når forprosjektet er gjennomført, vil vi initiere et hovedprosjekt i for å jobbe dypere med systemperspektivet sett i lys av brukernes opplevelser. BTO har som intensjon å bruke innsikten og resultatene fra denne første prosjektperioden til å arbeide videre i ett nytt prosjekt samarbeid med Helse Bergen, Universitetet i Bergen og de pasient, bruker og bransjeorganisasjonene som ønsker å bidra videre. Dette er tenkt med fokus på sykehusene og deres prosesser i arbeidet med kliniske studier i møte med pasientene. Hensikten er å øke antall pasienter som får tilbud om kliniske studier, og implementere kliniske studier i pasientbehandling.
BTO håper at dette prosjektet vil være med og sette fokus på ALS, og støtte arbeidet deres. Vi håper også at vi kan være med og legge til rette for at det kan startes kliniske studier for pasienter med ALS i Norge.

Her kan dere se video om Kliniske studier forklart i to ulike videoer. Dette blir spennende og være med på og nå håper vi at dette vil bli positivt for dere med ALS. Vi har stor tro . Vi setter ALS enda mer i fokus i Norge ! Se filmen HER

Her finner dere også informasjon film. Se den HER 

 

 

 

 

Share This