(19.03.2018)Flere menn enn kvinner får hjernesykdommen ALS. De lever også lenger med diagnosen. Flere menn tar også tilgjengelig medisin. Ola NakkenForventet levetid er 3 år, men 10 prosent lever i 10 år eller mer. Dette har stipendiat Ola Nakken funnet ut av norsk pasientskaderegister, reseptregisteret og dødsårsaksregisteret. –Tidlig diagnose gir bedre omsorg og lenger overlevelse, sier han. Årsaken til ALS er fortsatt ukjent. Les mer HER

Share This