(06104.2018) Da har Stiftelsen ALS norsk støttegruppe fått svar fra beslutningsforum og nå har Statens legemiddelverk ferdigstilt et notat vedrørende Edavarone ved ALS som nå er publisert på nettsidene metoden har på nyemetoder.no.
Notatet er nå oversendt de regionale helseforetakene for videre håndtering.
Lenke til nettside med informasjon finner du HER

Share This