( 17.04.2018) Videokonferanser mellom psykiater, pasient og helsepersonell involverer pasienten mer i beslutningen om egen behandling. Dette viser et forskningsprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Pasienten får selv beskrive sin situasjon og opplever å bli tatt på alvor. Det gir trygghet i en kaotisk situasjon, påpeker Marianne Trondsen, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Les mer HER

Share This