25-års jubileum ALS Forskargruppen Umeå Norrlands universitetssjukhus.

Se foredraget HER

Thomas Brännström, Professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, beskriver förekomsten av aggregerat superoxiddismutas 1 (SOD1) i nervceller från patienter med ALS.

Detta är del 1 av 3 i en sammanhållen föreläsning om rollen som SOD1 spelar vid ALS

Se foredraget HER

Karin Forsberg, ST-läkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus, beskriver upptäckten att aggregerat av superoxiddismutas 1 (SOD1) i nervceller förekommer hos patienter med olika typer av ALS, inte bara de patienter som faktiskt bär på muterade varianter av SOD1.

Detta är del 2 av 3 i en sammanhållen föreläsning om rollen som SOD1 spelar vid ALS.

Se foredraget HER

 

Thomas Brännström, Professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, beskriver vilken roll aggregerat superoxiddismutas 1 (SOD1) kan ha i utvecklingen av ALS och hur olika varianter av aggregerat och felveckat SOD1 leder till olika sjukdomsvarianter av ALS.

Detta är del 3 av 3 i en sammanhållen föreläsning om rollen som SOD1 spelar vid ALS.

Se foredraget  HER

Stamceller och ALS: Hur långt har vi kommit? Se Foredraget HER

 

 

 

Share This