(22.06.2018) Rapport av ALS-forskningsaktivitet ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning, v/ Joel Glover

1) Dr. Alexandra Aizenstadt, postdoc i min gruppe som er støttet av både HSØ og Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe, er nå på International Society for Stem Cell Research (ISSCR) konferansen i Melbourne, Australia, der hun skal presentere forskningsresultater fra vårt ALS-prosjekt. Resultater det er snakk om her handler om hvordan motonevroner fra ALS-iPS celler danner såkalte perinevronale nett, som er viktig for plastisitet i ryggmargen, dvs i hvilken grad forbindelser mellom nerveceller styrkes eller svekkes. Disse resultater innegår i vårt arbeid med å fa opprettet verdens første in vitro ALS sykdomsmodell som inneholder 4 celletyper: motonevroner, astrocytter, mikroglia og muskelceller. Så langt har vi klart å kombinere motonevroner, astrocytter, og muskelceller, og innen utgang av 2018 vil vi trolig ha alle 4 celltyper med. Dette vil gi et mye bedre utgangspunkt enn eksisterer ellers internasjonalt når det gjelder testing av nye medikamenter og innsikt i sykdomsmekanismer, der alle 4 celletyper er jo involvert.

2) Alexandra har også nylig fått spennende resultater som tyder på at vi kan se forskjell mellom motonevroner fra de norske ALS pasienter vi har iPS-celler fra, og motonevroner fra friske kontrollpersoner. Dette er et godt tegn på at vi får simulert sykdommen in vitro og kan bruke in vitro modellen til å undersøke sykdomsmekanismer. Disse resultatene må bekreftes før vi kan rapportere dem offentlig, men de ser lovende ut.

3) Jeg har sammen med flere kolleger i Europa skrevet en oversiktsartikkel om status for ALS forskning og særlig kliniske forsøk. Denne artikkelen er godkjent gitt noen endringer og vil snart kunne publiseres. Artikkelen vil være veldig nyttig for både norske og internasjonale forskere.

4) Med den samme gruppe europeiske ALS-forskere skriver vi en internasjonal søknad om midler til et prosjekt som vil bane vei mot multinasjonale kliniske forsøk, der også Norge kan bli med. Selve prosjektet er ikke et klinisk forsøk, men vil etablere grunnlaget for et slikt. I tillegg planlegger vi et besøk av Letizia Mazzini fra Italia til Norge ila 2018. Hun har drevet med kliniske forsøk på ALS og vil trolig være den som koordinere et multinasjonalt klinisk forsøk der Norge kan delta.

5) Som Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe er tidligere informert om har vi sendt inn en søknad til NFR BEHANDLING om midler til å opprette en nasjonal biobank med iPS-celler som kan brukes til kliniske forsøk. Vi får krysse fingrene for at denne søknaden blir innvilget.

6) Jeg er også med, sammen med Trygve Holmøy og de andre i Trondheimsmiljøet på en søknad til NFRs planlagte Senter for klinisk behandling. Vi skal sørge for at ALS får en fremtredende plass i dette senteret dersom vår søknad vinner frem.

Joel C. Glover
Professor, PhD
Dept of Molecular Medicine
Institute of Basic Medical Sciences
University of Oslo

Director
Norwegian Center for Stem Cell Research
Oslo University Hospital

Adjunct Professor
Sars International Centre for Marine Molecular Biology
University of Bergen

Share This