(12.09.218) I samarbeid med Paul A. Cox, PhD, Brain Chemistry Labs (BClab), Institute for EthnoMedicine, USA, Tennore Ramesh, PhD, Sheffield Institute of Translational Neuroscience (SITraN), UK og Sushma-Nagaraja Grellscheid, Institutt for biovitenskap, Har vi i Stiftelsen ALS norsk støttegruppe valgt og innvilge deres søknad de har sendt oss og gi de økonomisk støtte . Dette er i tråd med stiftelsen vedtekter da det også er Norsk forskning miljø i dette prosjektet, Så våre /deres penger går til forskning prosjektet i Norge . Litt informasjon om prosjektet : Kun 10% av ALS tilfeller kan føres tilbake til genetiske årsaker. Dette indikerer at miljøfaktorer alene, eller i kombinasjon med genetiske faktorer, kan ha essensiell betydning for utvikling av sykdommen. Eksponering til algegiften -N-methylamino-L-alanine (BMAA) har blitt foreslått som en risikofaktor for utvikling av ALS, da man har funnet korrelasjon mellom økt hyppighet av ALS pasienter og forekomster av BMAA produserende alger. I tillegg har man identifisert BMAA i post-mortem hjerner fra ALS pasienter i motsetning til friske hjerner. Dette er celle endringer som nylig har vist seg å være en del av ALS patologien. Vi vil også bruke en etablert dyremodell for ALS for å se om BMAA kan påvirke utviklingen av genetisk relatert ALS patologi. I tillegg vil vi også studere hvordan økt tilgang til aminosyren L-serin kan påvirke utviklingen av ALS-relatert patologi. L-serin har vist seg å kunne motvirke effekten av BMAA i celleforsøk. En klinisk test på sikkerheten av høy dosering på av L-serin ble nylig gjennomført og viser sikkerhet ved alle doser testet.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Brain Chemistry Labs (Jackson Hole,USAProsjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Brain Chemistry Labs (Jackson Hole,USA), Sheffield Institute of Translational Neuroscience (UK), og Universitetet i Bergen.

Share This