(17.09.2018) Stiftelsen ALS norsk støttegruppe har gitt støtte til grunnforskningsprosjektet «Deciphering the link between BMAA exposure and ALS pathologies and the neuroprotective effect of L-serine» ledet av Kari Espolin Fladmark professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen.
Da kun 10% av ALS tilfeller kan føres tilbake til genetiske årsaker indikerer dette at miljøfaktorer alene, eller i kombinasjon med genetiske faktorer kan ha essensiell betydning for utvikling av sykdommen. Eksponering til algegiften N-methylamino-L-alanine (BMAA) har blitt foreslått som en risikofaktor for utvikling av ALS, da man har funnet korrelasjon mellom økt hyppighet av ALS pasienter og forekomster av BMAA produserende alger.
I prosjektet vil vi undersøke om det er sammenheng mellom endringer indusert av BMAA i nerveceller og de endringene man kjenner som ALS patologi. Vi vil også teste om eventuelle endringer kan hemmes vha L-serin. L-serin er foreslått av vår samarbeidspartner Paul A. Cox å kunne påvirke utviklingen av ALS. En klinisk doseringstest av L-serin ble nylig gjennomført og viser sikkerhet ved alle doser testet.
I våre studier bruker vi sebrafisk som dyremodell. Sebrafisken har vist seg å være en svært nyttig forskningsmodell og brukes i dag innenfor de fleste disiplinger inkl. neurodegenering. Dette er også en dyremodell der man svært effektivt kan teste ut nye medikamenter.
Prosjektet vil utføres i samarbeid med forskningsgrupper ved Brain Chemistry Labs, Institute for EthnoMedicine, USA og Sheffield Institute of Translational Neuroscience.

Kari Espolin Fladmark.

Share This