(01.11.2018)
Kjære alle .
Nå er november mnd. Endelig i gang ,og vi venter spent på NFR (Norsk forskningsråd) sine avgjørelser ang. Alle ALS søknader som er sendt inn. Avgjørelsen fra NFR kommer i løpet av denne mnd.
Vi ønsker at dere alle skal vite at vi i styret har vært med i prosessen og sendt med våre sterkeste og varmeste anbefalinger i søknadene til ALS forskningen .
Dere skal også vite at vi er den eneste organisasjon i Norge som jobber for forskning tilbud og vi støtter de norske ALS forskere 100%.

I 2016 Fikk vi har fått i gang forskning i Norge på ALS, og for oss er det utrolig viktig at de forskning prosjektene vi har fått i gang opprettholdes. Vi har stor tillit til de Norske ALS forskere og vet at de samarbeider på tvers i mange land.

Det er her i Norge dere vil få tilbud om klinisk forskning , få tilbud om å delta på forskning prosjekter, som vi jobber hardt for i stiftelsen.
Vi mener at det Norske forsknings miljøet er viktig å støtte.

Så nå venter vi spent på avgjørelsen til NFR om sentret for klinisk forskning blir i Bergen eller i Oslo. Vi i styret har en god mavefølelse .

Til slutt må vi ikke glemme at for de forskning prosjekterer som kanskje ikke får ja denne runden, så må vi sammen stå på for å opprettholde den viktige forskningen som pågår i dag i Norge.
Vit også at med deres hjelp har vi klart og få inn 6 mill. kroner til grunnforskning på ALS i NTNU. Dette er en dugnad det står stor respekt av.
Varm hilsen fra styret i ALS Norge .

Share This