(12.11.2018)

Vi i Stiftelsen ALS Norge jubler !!!

Norge får sitt første forskningssenter for klinisk behandling
Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.
Forskningssenteret, Neuro-SysMed, vil få 20 millioner i året inntil åtte år for å forske på nevrologiske sykdommer. Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen samarbeider om senteret som skal ledes av professor og overlege Kjell-Morten Myhr ved Helse Bergen HF.
Senteret vil drive med utprøving av ny behandling, og målsettingen er at ny behandling skal bli tilgjengelig for pasienter i hele Norge. Tilgang til deltakelse i studiene skal også være lik landet over. Det vil bli stor vekt på brukermedvirkning både i planleggingen av studiene og i gjennomføringen.
Nytt håp til pasienter med alvorlig sykdom
– Jeg er glad for at Forskningsrådet nå kan presentere det første senteret i den nye senterordningen for klinisk behandlingsforskning. Dette senteret vil forske på alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet som ALS, MS og demens. Her har vi behov for mer kunnskap, sentret vil bidra dette og det gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier. Hjerneforskning er et prioritert satsningsområde for regjeringen og dette føyer seg inn i rekken med tiltak som blant annet pakkeforløp for hjerneslag, sier helseminister Bent Høie.
– Mens sentrene for fremragende forskning har en lang tidshorisont når det gjelder nytte, er dette senteret innrettet for å gi resultater raskere og bety noe mer umiddelbart for pasienter. Her vil pasientene være med på å definere hva som er viktig for dem i studiene. Pasientene med disse kroniske sykdommene vil være opptatt av hvordan de kan innrette livet sitt og redusere sine plager. Det er ikke gitt at pasientenes fokus er lik legenes, og derfor er det viktig å inkludere dem i hvordan forskningen utformes, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.
Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) er en ny ordning som bygger på anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien for å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet og sterkere internasjonalisering i forskningen.
– Vi har store forventninger til at det første senteret i den nye ordningen vil løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå. Forskningsrådet håper å kunne lyse ut nye sentre for klinisk behandling de kommende årene, sier Røttingen. Les orginale pressemeldingen HER 2018.11.12Første senter for klinisk helseforskning

Share This