(15.11.2018)Vi har fått til flere ALS forskning prosjekter i Norge!og vi håper dere vil hjelpe oss og opprette innsamlingsaksjoner for de Norske ALS forskere? Som vi kan overrekke på vårt store ALS seminar i oktober 2019. Er du på Facebook ?Klikk på din facebook profil i høyre hjørne og bla nedover til du finner start innsamlingsaksjon. Da finner du oss på listen ALS Norge Vit at Vi er takknemlige for alle dere som støtter ALS Norge.Til dere nye hos oss : Vi har fått til Forskning i Trondheim, NTNU og Oslo , og klinisk forskning i Bergen som vil bli landstilbud. Vi jubler og er så utrolig glade for at vi kan gi dere som lider et forskning tilbud. Vår bønn med innsamlingsaksjon er at vi må jobbe for å opprettholde de forskning prosjektene vi har fått i gang som ikke får støtte fra NFR,enda. Vi er den eneste organisasjon i Norge som støtter de Norske ALS forskere . Derfor må vi dessverre «mase» og være enda mer klare i det vi får til og hva vi står for.

Start gjerne din innsamling via Spleis HER 

 

Share This