Dette er en av forskerne i forsker teamet i Umeå i Sverige . Vi som jobber med våre prosjekt og mål, har samarbeid med han . Les mer om Peter og hans arbeid her : Peter Andersen.

För mer information, kontakta gärna
professor, överläkare Peter M Andersen,
tel. 090-785 23 72
e-post Peter.Andersen@neuro.umu.se

Motivasjon er som følger:

«Peter Anderson forskning har en bredde som spenner klinisk, genetikk og mer grunnleggende eksperimenter. Den har vært omtalt i over 100 vitenskapelige publikasjoner. Han har flere internasjonale prosjekter og samarbeid, og er nå en av de ledende ALS forskerne i verden. Denne intensive arbeid å finne årsaker og kur for ALS, kombinere Andersen med en dyp personlig engasjement for pasientene. «

Share This