(26.04.2017)

Våre dyktige forskere ved RH i Oslo vil bare informere om nylige fremskritt i vårt forskingsprosjekt.

Som vi/dere vet har vi tatt biopsier fra flere ALS pasienter. Tre av disse fikk vi produsert iPS-celler fra rundt årsskiftet, iPS-celler fra de resterende er ferdigprodusert og så snart vi har karakterisert dem fult ut (innen et par uker), vil vi kunne bekrefte at vi har iPS-celler fra samtlige pasienter.Fra de første iPS-cellene har vi i løpet av våren laget såkalte “nevrale progenitorceller”, som er et mellomstadium på vei til ferdig differensierte nerveceller. Videre har vi tatt disse nevrale progenitorceller fra 2 av pasientene og begynt med differensiering til nerveceller. Dette er en krevende prosess, men vi kan nå melde at vi har klart dette. I begge tilfeller har vi nå ferdig differensierte nerveceller, som er testet både biokjemisk og fysiologisk (her har vi brukt såkalt “elektrofysiologi”, der vi setter elektroder på nervecellene for å bekrefte at de kan danne nerveimpulser og lage forbindelser med hverandre).

Dette er et viktig fremskritt, som vi synes vi/dere burde få høre om. Men det er viktig å understreke at vi har ennå ikke klart å differensiere nervecellene slik at samtlige er de motoriske nervecellene som blir rammet av ALS. Dette er en utfordring som alle andre ALS-forskere sliter med og jobber med å løse internasjonalt, så vi håper at med felles innsats vi skal kunne få det til. VI har flere strategier vi bruker i denne sammenhengen.Til tross for at vi ikke har 100% rene motoriske nerveceller, kan vi allikevel bruke disse nervecellene til å undersøke sykdomsmekanismer relevant for ALS, så den delen av prosjektet har vi også begynt med.

Så ting går fremover!

Mvh Joel

Share This