(November 2016)
Hei alle sammen,
Mona har spurt om vi kunne legge frem noe av den ALS-forskningen vi driverolanak med på Ahus, og det gjør vi selvsagt med glede!

Forskningen som beskrives under er den delen som er knyttet opp til mitt doktorgradsarbeid. Jeg er overlege ved Nevrologisk avdeling på Ahus og klinisk stipendiat ved Universitetet i Oslo. Forskningen ledes av professor Trygve Holmøy (Ahus og Universitetet i Oslo), mens professor Ole-Bjørn Tysnes (Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen) er min biveileder.

Les hele rapporten her.

Ønsker alle en god førjulstid!
Vennlig hilsen Ola Nakken

Les om Ola Nakken her.

 

Mortality trends of amyotrophic lateral sclerosis in Norway 1951–2014: an age–period–cohort study

Da er den første artikkelen til Ola Nakken publisert, og vil bli trykket i “Journal of Neurology”. Artikkelen heter “Mortality trends of amyotrophic lateral sclerosis in Norway 1951–2014: an age–period–cohort study”.Hovedbudskapet er at man ser en jevn økning i dødeligheten av ALS i Norge de siste 60 årene, særlig blant den eldre delen av befolkningen. En mulig årsak kan være endrede miljøfaktorer som særlig rammet de som var født tidlig i forrige århundre.

Les artikkelen her

Share This