Varje år får cirka 220 personer i Sverige beskedet att de drabbats av ALS, amyotrofisk lateralskleros. Sjukdomen bryter ned det motoriska nervsystemet, försvagar musklerna och är obotlig. Peter Andersen, professor i neurologi, läkare och ALS-forskare vid Umeå universitet, berättar om sina erfarenheter av sjukdomen och om den senaste tidens forskning. Inspelat i september 2013. Arrangör: Harmonica films. Les mer her.

Dette er rapport Peter Munch Andersen Professor, overlege, med. dr. Umeå Universitet

SE-901 85 Umeå Sverige. Epost :

Peter.Andersen@neuro.umu.se

Les rapporten her.

Share This