ALS Norge har i januar 2019 inngått samarbeid med Advokatfirmaet Lippestad AS om advokatbistand til støttespillere som har ALS-diagnose eller pårørende til disse. Samarbeidet omfatter:
• 4 timer gratis juridisk rådgivning muntlig eller per e-post hos advokat
• Advokatbistanden gis i juridiske spørsmål relatert til ALS-diagnosen
• Ved behov for bistand kontaktes styreleder i ALS Norge, som videreformidler kontakt med advokatfirmaet
• Avtale om advokatbistand inngås mellom advokatfirmaet og den aktuelle samarbeidspartneren
• Dersom det er behov for ytterligere advokatbistand ut over 4 timer rådgivning, gis det tilbud om en rabattert timepris på 1900,- eks. mva. (2375,- inkl. mva.) i 2019
• Advokaten i saken skal undersøke om det kan finnes alternative rettshjelpdekninger ved behov for bistand ut over 4 timer

Share This