ALS Norge inviterer til sorgseminar.

Seminaret er for deg som er pårørende til en som har ALS eller har mistet noen i ALS.

Du er velkommen til seminaret den 27 – 28 april 2019 på Radisson Blue Hotel Gardermoen.

Seminaret starter lørdag kl 11:00 og avsluttes med lunsj søndag kl 12:30.

Temaet for samlingen vil være: «Tiden etter diagnose » og «Ventesorg».

Vi legger opp til stor grad av erfaringsdeling, men vi vil også ha eksterne innledere.

Påmelding: Send påmelding til post@alsnorge.no innen 25 mars 2019. Pris: Støttespillere i ALS Norge kostnadsfritt, alle andre kr. 500.

Merk din innbetaling med Sorgseminar og sett inn 500 kr på konto nr: 1207.25.02521

ALS Norge dekker øvrige utgifter, i forhold til kost og losji, inkludert overnatting og alle måltider. Den enkelte må dekke egne reiseutgifter og drikke.

Tips: Bli støttespiller for kr. 250 her –  Da er seminaret gratis for deg!

Gå inn på vår hjemmeside og klikk på linken Bidra, så kan du enkelt bli støttespiller. www.alsnorge.no

Velkommen ønsker vi fra sorg gruppa i ALS Norge.

Share This