Årsmøte holdes på Radisson Blue hotell Gardermoen lørdag 15 juni 2019 kl. 12.00

Saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Stiftelsen årsberetning.
  4. Regnskap.
  5. Innkommende saker.
  6. Styrets innstilling til nytt styre.

Forslag som ønskes behandles på årsmøte må være i styrets hende innen 13 mai 2019.

Disse forslagene kan sendes på epost til: post@alsnorge.no

Påmelding til årsmøte sendes på epost til: post@alsnorge.no  innen 20. mai 2019. For å bli med oss på lunsj håper vi dere forstår at vi må ha en egenandel på 250 kr, som dere kan sette inn på vår konto nr: 1207.25.02521 og merkes: ÅRSMØTE.

For våre Støttespillere er lunsjen Gratis.

Vi avslutter årsmøte med felles lunsj kl. 14.00.

Velkommen.

Hilsen styret i ALS Norge.

V/ Mona H Bahus. Leder i ALS Norge.

Share This