06.05.2019) Da har vi gleden av å invitere dere på vårt ALS-seminar i oktober 2019. Invitasjonen trenger vi også hjelp av dere til å dele på alle nevrologiske avd. på sykehus, Hjemmesykepleien, ALS team i kommuner, og til alle dere føler er relevante for denne samlingen. I år inviterer vi også våre Nordiske venner og har da litt «første mann til mølla prinsipp». Velkommen til oss.

LAST NED INVITASJON (Norsk) 

(06.05.2019) Then we have the pleasure of inviting you to our ALS seminar in October 2019. We also need your help from you and share at all neurological departments in hospitals, home health care, ALS team in municipalities, and to all you feel relevant to this collection. This year we also invite our Nordic friends and then have a little «first man on principle». Welcome to us.

DOWNLOAD INVITATION (English)

Share This