Kjære alle. Her kan dere lese alle våre donasjoner og hvor alle deres støtte går når dere støtter Stiftelsen ALS Norge. Vi har fått i gang mange viktige forskinger prosjekter i Norge vi jobber med for å oppholde. Derfor ser vi oss nødt for å «tigge» litt innimellom selv om vi ikke liker det. Håper på forståelse for vår tigging ❤

Vi har også sikret oss og de Norske ALS- forskere med skriftlig avtaler som gjør at alle pengene går 100% til forskningen på ALS og IKKE i den store sykehus potten.

Donasjoner fra stiftelsen ALS Norge (nytt navn oktober 2018 ALS Norge) til ALS forskere, og andre betalings ordninger.

Desember 2014. Donert ut 100.000 til Umeå teamet (Peter Andersen og Jonathan Gilthorpe) 30.000 til Ahus (Trygve Holmøy og Ola Nakken). Og 30.000 kr til Páll Karlsson ved Århus Universitets sykehus.

September 2015:325.000 kr til forskere på ALS ved NTNU v/ Axel Sandvik og Ioanna Sandvik.

September 2015: 325.000 kr til RH(Rikshospitalet) v/ Joel Glover og A-hus v/ Trygve Holmøy.

Oktober 2015. Donert vi ut 50.000 til Helse Bergen.

Mars 2016. 1 325.0000 kr til NTNU. (Axel Sandvig og Ioanna Sandvig)

Mars 2016. 1 325.000 kr til RH og AHUS ved Trygve Holmøy og Joel Glover.

April 2016. 6 500kr til NTNU.  (Axel Sandvig og Ioanna Sandvig)

Mai/juni 2016. 100.000 til Ola Nakken ved Ahus.  (Betalt 31.05.2016. )

Mai 2016. inngår forskning /stipend avtale med Páll Karlsson. ALS Norge utbetaler til han 20.000 Norske kr pr år innen 1 juni hvert år. Første utbetaling 15.mai. 2016. Utbetaling nr 2. mai 2017.Utbetaling nr. 3. mai 2018. Utbetaling nr 4 Mai 2019.

Oktober 2017:

Ionna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU: får 500 000kr.

Ola Nakken v/Ahus får 550 000 kr

Joel Glover, Trygve Holmøy og Hilde Nielsen V/Rikshospitalet og Ahus: får 1 000000 kroner.

Februar 2018:

Helse Bergen v/ Tina Taule får 40.000 kr.

September 2018:

Kari Espolin Fladmark professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen får 195.000 kr

September 2018:

Ionna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU: får 1 119 000 kr.

(Med dette har ALS Stiftelsen gitt 3 mill. kroner og NTNU og de får forsterkningsgave fra NFR på 25%  av donasjon beløpet og dermed blir det 750 000 NOK . kroner til grunnforskning på ALS ved NTNU)

Januar 2019:

Helle Høyer (Telemark sykehus) og Trygve Holmøy( Ahus)  får 400.000 kr til å starte  ALS og genetikk testing prosjektet ved sykehuset Telemark og forhåpentligvis på landsbasis i 2019.

Juni 2019:

ST Olav hospital i Trondheim får 400.000 kr til og få i gang ALS register! og vi vil etter dette støtte de med 250 .000 kr i året til de /vi får i gang offentlig støtte til ALS register, og da max en tidsperiode på 5 år.

Share This