(21.11.2019) Kjære dere alle. Vi begynner og få litt mer respons folk der ute som vil hjelpe oss og opprette lokalt lag for stiftelsen ALS Norge og vi tar da opp igjen planene i 2020. Vi leter etter dere som vil bli med oss på laget? dere må signere våre tause plikt skjema, og ha et felles møte en helg sammen med oss og alle de som vil bli med oss på laget. Sammen skal vi klare og setter ALS enda mer i fokus i Norge. Hjelpe mennesker i lokale distrikter og samle inn midler til forskning på ALS i Norge og andre viktige ALS prosjekter i Norge. Vi er ikke «suverene» på dette så vi er avhengig av deg, godt samarbeid og sammen vil vi klare og få til dette for ALS syke og pårørende i Norge. Send oss litt informasjon om deg, hvorfor du vil blir med, hva din motivasjon er? Send dette på epost til: post@alsnorge.no Velkommen til oss og på vårt lag for ALS!

Share This