Kjære venner av Gi Gaven Videre!

Nå er nettsiden komplett og bestillingsløsningen for Gi Gaven Videre på plass, se www.gigavenvidere.no! Da kan bedrifter som ønsker å gi bærekraftige og meningsfylte gaver gi dette på en effektiv måte! Og, ikke minst, la mottakerne sende gaven videre til sin hjertesak!

Her er en kort introduksjon til hvordan vi vil spre kjennskap om Gi Gaven Videre. Det vil komme målrettede poster som vi håper dere vil like og dele på egne sider:

Facebook (https://www.facebook.com/gigavenvidere/) og Linked In (https://www.linkedin.com/company/gigavenvidere/?viewAsMember=true).

Det er viktig å få dette ut, men vi kan ikke bruke store beløp på markedsføring så da er vi avhengig av at alle gode venner bidrar!

Vi har allerede fått de første bestillingene og gleder oss til fortsettelsen og blir veldig glade om dere vil delta i å spre budskapet!

Share This