(14.01.2020) Da kan vi publisere vår store drøm og viktige arbeid om at vi ønsker og etablere et Nasjonalt ALS senter i Norge.

Vi har fått 3 gode tilbud om steder vi kan få etablere vårt ALS-senter og styret vedtok i går kveld på styremøte at Stiftelsen ALS Norge har tegnet intensjon avtale med Glittre klinikken i Hakadal, Nittedal kommune ligger i Viken fylke. Dette prosjektet har vi jobbet med i snart 1 år og våre planer, vår presentasjon, mål og plan er levert for Storting grupper, Spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet for å nevne noen. Vi takker også for godt samarbeid og tilbud fra andre aktører. Dette er en meget tidkrevende jobb, som vil kreve mye av oss. Det å etablere et Nasjonalt ALS senter er meget krevende prosess, men vit at vi jobber aktivt med prosjektet, alle i styret i stiftelsen ALS Norge.

Share This