Stiftelsen ALS Norge har i lengre tid jobbet med å få etablert et tilbud om et nasjonalt senter for de som har fått diagnosen ALS. På sitt siste styremøte denne uken ble det fattet vedtak om å inngå et samarbeid med Nye Glittreklinikken i Hakadal om et slikt senter.

I den forbindelse vil det i nær fremtid bli opprettet et aksjeselskap (AS) som skal være ansvarlig for driften. Vi søker derfor etter personer som har interesse for og som innehar den nødvendige kompetanse for å kunne være med i styret for selskapet. Helsefaglig kompetanse og/eller erfaring fra drift av lignende foretak vil være en fordel, men ikke en betingelse. Det vil måtte påregnes noe reisevirksomhet (spesielt i oppstartsfasen), men det meste av møtevirksomheten vil foregå på Skype. Alle kostnader ved vervet vil bli dekket ihht Statens satser og det vil også bli gitt et styrehonorar.

Interesserte kan henvende seg til styreleder i ALS Norge, Mona H Bahus på e-post: post@alsnorge.no eller telefon: 988 362 21 innen 15. februar.

Share This