Til deg som er barn og ungdom som pårørende for ALS.

Vi i stiftelsen ALS Norge har sendt ut mange blomster til voksne som vi tenker på og som vi føler er vår måte og vise våre tanker på. Nå ønsker vi sammen med Barne og ungdoms gruppa i ALS Norge gi deg som er ung pårørende for ALS en liten hilsen fra oss som vil vise deg at vi alle tenker på deg. Send oss ditt navn, adresse og alder på epost: post@alsnorge.no , så får du en liten ting fra oss om noen dager i posten. Har du lyst til å sende oss en tegning også? vil vi sette pris på den. Da kan du sende tegningen til: Stiftelsen ALS Norge. Preståsvn. 15 .2030 NANNESTAD

Share This