MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier

I dag er det er det tilfeldig hvem som får tilbud om deltakelse i kliniske studier, og svært få har kjennskap til hva det vil si å delta.

Ved å spre kunnskap og gi god informasjon, kan vi hjelpe folk å forstå fordeler og ulemper ved å delta i et klinisk studie. #spøromkliniskestudier

«Pasienter i Norge bør få like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier, uavhengig av hvem de kjenner eller hvor de bor.»

MED.hjelper er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom helsevesen, næringsliv, pasientforeninger og forskere som ønsker å bringe pasienter nærmere ny behandling.

I forbindelse med «International Clinical Trial Day» lanseres facebook-siden for MED.hjelper-prosjektet.

Følg siden, lik og del for å spre informasjon om kliniske studier som kan bringe forskning videre, til gode for pasienter og samfunnet.

Link til informasjonsvideo om kliniske studier

Share This