Legemidlet Tofersen kan ha effekt på ALS forårsaket av SOD1 genmutasjon. Les pressemelding fra Umeå teamet ved professor Peter M Andersen via ullacarin stiftelsen vi samarbeider med. Nå har studie fra fase 3 begynt å bekrefte effektivitet av behandlingen. Dette er også de Norske ALS- forskere også med på ,som vi i ALS Norge har fått i gang .

Last ned her: PRESS-MEDDELANDE-Tofersen-fas-12-umu-200712-1 (1)

Share This