Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden gjøre for at ALS-pasienter og pårørende får en bedre oppfølging, og ser statsråden behov for et nasjonalt senter slik ALS Norge beskriver?

Begrunnelse

ALS er en alvorlig sykdom. Dessverre er det en økning i antall pasienter som får denne sykdom og pasientene blir stadig yngre. I Norge er det i gj.snitt 400 mennesker som lever med denne diagnose. Nærhet og samvær med sine nærmeste er viktig for denne pasientgruppen. ALS Norge ser behovet for et nasjonalt ALS-senter som kan ivareta pasientgruppen gjennom hele sykdomsforløpet, samt pårørende. Være en samarbeidspartner med spesialisthelsetjenesten og rådgi kommunehelsetjenesten. ALS Norge har et stort nettverk og samarbeider på tvers med ALS-forskere i Norge, Norden og 17 land i EU for ALS. Danmark etablerte sitt ALS senter for en stund siden og har god erfaring.

Svar

Svaret er ikke tilgjengelig enda. Følg med på denne linken for å se svaret fra Bent Høie. 

Share This