Interpellasjon til Stortinget

Sak nr. 4 [13:31:01] REFERAT . Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren: «ALS, Amyotrofisk lateral sklerose, er en sjelden, alvorlig og uhelbredelig sykdom. I Norge er det ca. 3-400 personer som har denne diagnosen. Det er...