(19.08.2019) Da har vi vært på møte i Helsedirektoratet og lagt frem våre og deres saker, og Helsedirektoratet ser på Nasjonalt ALS senter med positive øyne, og noe de skal lese nøyere på av det vi har levert inn. De sa at de evt. kan sende deres anbefaling til Bent Høie om ALS senter, men de kunne dessverre ikke garanterer om de ga midler. Det som er sikkert, er at dette ikke har blitt nedstemt og det er positivt. Vi fikk ros for vår presentasjon og de skulle lese alle våre innspill. Vi har en god mavefølelse etter dagen møte og føler at vi blir lyttet til. Nå må vi avvente konklusjon fra Helsedirektoratet og se hva de skriver om litt.

Vi har i så fall en god mave følelse.<3 HER kan dere lese vår presentasjon♥

Share This