(05.07.2019) Da har vi i ALS Norge og vår advokat fra kontoret Lippestad vært i et utrolig spennende og viktig møte i forbindelse med at vi nå er i planlegging stadiet for å opprette et Nasjonalt ALS senter i Norge. Vi har vært i møte med Construction Management AS(CM) som tilbyr oss samarbeid og har gitt oss tilbud om å etablere et Nasjonalt ALS senter på Sørlandet Helsepark. I dette viktige prosjektet leter vi etter deg som har kompetanse og erfaring med oppstart av senter som kan bistå oss. Dette er en drøm vi skal gjøre vårt aller beste for å få til og vi er i gang med gode dialoger med flere aktører som vil bidra i dette. Dette krever mye og vi ser etter deg som liker spennende prosjekter som krever mye kompetansen. Send oss epost om du syntes dette er noe du vil hjelpe oss med. Vi har epost : post@alsnorge.no

Link til Helseparken: https://www.sorlandethelsepark.no/?fbclid=IwAR0s9–WPDVplULIJu4u_DtdscGZcOKIvEW5803WXcNanlKmRjty0WI-z60#hjem

Share This