Hjelpepodden er en podcast som er laget av Sosionomene ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole. 

Podcasten handler om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom.

De har nå publisert fire episoder:

  1. Pleiepenger ved livets sluttfase
  2. Kart og kompass i hjelpeapparatet som handler om vårt arbeid som sosionomer og hvordan vi kan støtte og hjelpe pasienter og deres pårørende.
  3. Fremtidsfullmakt
  4. Verge

Podcasten ligger på forskjellige plattformer som Spotify og Haraldsplass sine nettsider for å kunne være  lett tilgjengelig for pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere .

Vi prøver å informere om disse ordningene med enklest mulig språk for at det kan være forståelig for dem det kan være aktuelt.

Hjelpepodden – Haraldsplass Diakonale Sykehus

Hjelpepodden | Podcast on Spotify

Share This