(07.09.2021) NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har nylig publisert en artikkel om ALS og kommunikasjonsvansker på Kunnskapsbanken.net. Artikkelen viser eksempler på hvordan man kan bruke ulike kommunikasjonshjelpemidler. Artikkelen og videoene er laget av rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral i ulike deler av landet. Artikkelen finner dere på: https://www.kunnskapsbanken.net/als-og-kommunikasjonsvansker/

Share This