Når du flytter spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten, er det ikke alltid spesialisert helsepersonell som utfører undersøkelsen. I Avansert hjemmesykehus (AHS) til Lungemedisin er det pasienten selv, pårørende, assistenter eller hjemmesykepleien, som fester på måleutstyret som registrerer om pasienten er godt nok behandlet med sin pustemaskin.

Les mer på Oslo Universitetssykehus 

 

Share This